Múltunk

Pozsonyban tanuló magyar egyetemisták és diákok klubja (röv.: JAIK). A Klub sok éven át nagyon fontos szerepet töltött be a pozsonyi diákság életében. 1964-ben alakult. Rendszeres összejövetelein tudományos népszerűsítő előadásokat, műsoros esteket szervezett, foglalkozott az aktuális közéleti kérdésekkel, összefogta a Pozsonyban tanuló hallgatókat, diákokat, az itt élő közéleti értelmiségieket. A hatvanas évek második felében a Népművelés mellékleteként több időszaki kiadványt jelentett meg (Így Élünk Mi, Hang, Klubfórum). Aktív szervezője volt a Nyári Ifjúsági Táboroknak, a honismereti kerékpártúráknak és a szlovákiai magyar klubmozgalom-nak. 1991-ben megszűnt, szerepét a pozsonyi magyar szakmai egyetemi klubok vették át.

Elnökei voltak:
Kajla Júlia (1964), Németh István (1965), Duray Miklós (1965), A. Nagy László (1968), Grendel Lajos (1970), Végh László (1971), Samarjay Zoltán (1972), Bába Ildikó (1974), Mihályi Molnár László (1975), Visehradszky Vilmos (1978), Molnár Imre (1979), Zobor Rozália (1980), Braunsteiner Glória (1981), Patus János (1984), Rudas Dóra (1985), Kosár Dezső (1986), Vörös Péter (1988), Somogyi Alfréd (1989), Kosár Dezső (1990-1991)

1991 után a pozsonyi diákok érdekvédelmét a Diákhálózat vállalta fel, miközben karonként alakult egy-egy magyar diákklub – összesen közel egy tucat. Így alakult ki az a specifikus helyzet, hogy a pozsonyi magyar diákok ügyeit egy országos diákszervezet (a Diákhálózat) és a viszonylag kis létszámú klubok intézgették. A klubok felett ott állt a PASz (Pozsonyi Akciók Szervezése), ám bejegyzetlenül és anélkül, hogy a diákok nagy része tudott volna létezéséről. Azt tudták, hogy van a DH és a saját klubjuk. A helyzet 2004 nyarán változott meg, amikor is a klubok vezetői új stratégia mellett kötelezték el magukat: a jog talaján álló szervezet létrehozása, a PASz megizmosítása mellett.

A pozsonyi diákok lelkes kis csoportja 2008 januárjában újra alapította a nagy példaképnek tartott egykori József Attila Ifjúsági Klubot. Ami ugyan már majd 20 éve megszűnt, de a hajdani diákok és klubtagok még ma is áhítattal emlékeznek egykori kis közösségükre, a mostani diákok pedig tisztelettel beszélnek az egykor összetartozást jelképező klubról.

Az új csapat elsődleges célja, hogy az új József Attila Ifjúsági Klub, ismét a pozsonyi magyar diákság szellemi központjává váljon. Szeretnének a múltjához méltó új JAIK-ot. Ami nem csak a magyarbuli szervezésével foglalkozik, hanem különféle más kulturális programokkal, előadásokkal, beszélgetőestekkel, filmklubbal, író-olvasó találkozóval, kiállításokkal színesíti a pozsonyi magyar diákság életét. Egy olyan JAIK-ot, ami újra fogalommá válna, amiről az összetartozás jutna a diákok eszébe, egy olyan kis közösséget, melynek szívesen a tagjaivá válnának. Szeretnék összeszoktatni a diákokat, hogy egyeknek érezzék magukat és érezzék a közösség építő hatását. Tudatosítsák milyen jó is együtt lenni, anyanyelvükön művelődni, új barátságokat kötni, együtt megálmodni egy szebb jövőt és közös erővel harcolni érte.